REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - www.parkansc.pl

Strony transakcji

1. Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów w sklepie internetowym www.parkansc.pl jest firma PARKAN SP. Z O.O. z siedzibą w Przeworsku 37-200 Słowackiego 19A , NIP: 794-182-50-44 , REGON 3805612802. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.parkansc.pl jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Nabywcą.Przedmioty transakcji1. Przedmiotami transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www.parkansc.pl w chwili składania zamówienia.

2.Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

Ceny dotyczą wyłącznie sklepu www.parkansc.pl , mogą być rożne w sklepach stacjonarnych!

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.

4. Część z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu www.parkansc.pl

Zamówienia

1. Składanie zamówień w sklepie www.parkansc.pl odbywa się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu www.parkansc.pl .UWAGA : Ceny podane w sklepie internetowym www.parkansc.pl obowiązują tylko przy zakupie za pośrednictwem formularza internetowego.

2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.

3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

5. W przypadku niektórych mało popularnych towarów zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie zaliczki.

Płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

  • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,
  • przelewem przed dostawą towaru - firma PARKAN wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty,

Konto : PKO BP SA NR 55 1020 4287 0000 2002 0150 7961

2. W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana klientowi przez e-mail lub faksem.

3. Przesyłki za pobraniem realizowane są do kwoty 500 pln

Realizacja

1. Realizacja zamówienia zależy od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów.

2. Termin dostawy wynosi do 2-7 dni roboczych.

3. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

4. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

5. Firma PARKAN , zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

6. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.

7. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

8. O dokładnym terminie (dzień i przedział czasowy) dostarczenia przesyłki Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie wysyłki towaru z naszego magazynu.

9. Firma PARKAN nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia związanie z transportem towaru, wynikające z winy przewoźnika.

Dostawa towaru

1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.parkansc.pl realizowane są na terenie całego kraju.

2. Dostawy realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

3. Wartości opłat za przesyłki przedstawia tabela opłat .

4. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia.

5. Ewentualna zmiana standardu dostawy, dokonana przez Nabywcę już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały Nabywcę.

6. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. Odbierając towar Nabywca jest bezwzględnie zobowiązany do sprawdzenia w obecności kuriera Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń transportowych lub niezgodności z zamówieniem Nabywca zobowiązany jest do spisania w obecności dostawcy Protokołu uszkodzeń lub Protokołu niezgodności.

Gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie www.parkansc.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

3. W przypadku, gdy Nabywcą jest firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

Ochrona prywatności i inne prawa

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PARKAN danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Prezentacja zawartości sklepu firmy PARKAN nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji (cen, parametrów technicznych) potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia. Powyższe błędy nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Sprzedawcy.

3. Sklep Internetowy www.parkansc.pl nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

6. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin