Ośrodek Bezpieczeństwa Pracy PARKAN zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.


Oferujemy m.in.:


USŁUGI W ZAKRESIE BHP

 • Szkolenia BHP dla wszystkich grup pracowników.
 • Ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych.
 • Opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń.
 • Zaopatrzenie zakładów w instrukcje, znaki bhp i ppoż.
 • Ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP.
 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu bhp.


USŁUGI W ZAKRESIE PPOŻ.

 • Szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 • Wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
 • Naprawa, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych.
 • Przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży.
 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
 • Sporządzanie "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego".
 • Sporządzanie "Dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem".
 • Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego.
 • Informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych.
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych.Charakteryzuje nas elastyczne, indywidualne podejście do Klienta.

Oferujemy atrakcyjne ceny.

Gwarantujemy wysoką jakość i terminowość usług!

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami.Zespół OBP.